+387 (0)33 252-703
Eshop@posta.ba

Kontakt


Adresa:
''JP BH Posta'' d.o.o. Sarajevo 
e-Shop
Obala Kulina Bana 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+38733252703
+38733252776

Fax:
+38733252792