+387 (0)33 252-703
Eshop@posta.ba
439
6.50 KM
Luksuzni telegram je vrsta posebne usluge uručenja telegrama na posebnom obrascu, prigodan za čestitke povodom državnih i drugih praznika, proslava, radosnih događaja, godišnjica, kao i prilikom izjavljivanja saučešća.

Telegram se, po pravilu, uručuje isključivo na ruke primaocu.

Ukoliko pošiljalac želi da njegov telegram bude uručen tačno određenog dana, pošta mu omogućava ovu uslugu, s tim da je maksimalan rok od prijema do uručenja 30 dana od dana predaje telegrama.

Telegram se može poslati i na engleskom jeziku.

Prilikom obavljanja brzojavnih usluga BH Pošta je obavezna osigurati tajnost. Podaci o telegramima daju se jedino na pisani zahtjev pošiljaoca, primaoca ili njihove opunomoćene osobe, te na pisani zahtjev suda, državnog tužioca, istražnih i drugih državnih tijela.

  • 25.00gr
  • Čestitke/Telegrami/Pošta >> Luksuzni telegrami
  • JP BH Pošta d.o.o.