+387 (0)33 252-703
Eshop@posta.ba

Biografski leksikon "Ko je ko u Bosni i Hercegovini 2014-2018"

“Ova knjiga koja sadrži biografije preko tri hiljade i dvije stotine kreativnih ljudi koji su na neki način svojim djelovanjem uticali na našu svakodnevnicu, može se smatrati prvom knjigom ovakve vrste u BiH, izuzmemo li izdanja poput “Ko je ko u Bošnjaka“, “Ko je ko u Brčko distriktu“, “Istaknuti Srbi književnici“.615109
/
Pokloni
/
  • 0.30kg
  • Pokloni
  • Planjax komerc d.o.o.
615109
/
Pokloni
/